Obxectivo 1: Poñer fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo

Todas as políticas locais de Santiago relacionadas con este ODS:

Items de portfolio