Cinco áreas de acción, nove obxectivos, vintenove liñas de actuación e 66 medidas para lograr un emprego de calidade e inclusivo

ESTRATEXIA LOCAL DE EMPREGO 2015-2020

Foi construída de forma participativa mediante mesas temáticas e mesas de debate no marco do Foro Colaborativo de Emprego 2015 e validada pola Mesa polo emprego, órgano representativo do Pacto local polo emprego.

A Estratexia local de emprego recolle as áreas de actuación, os obxectivos, as liñas e medidas, seleccionadas e priorizadas en atención a criterios como a competencia municipal en materia de emprego ou o impacto previsto, entre outras.

A estratexia, en síntese, recolle as seguintes áreas de actuación:

  • Servizo de apoio ás persoas para a consecución dun emprego.  Os seus obxectivos son mellorar o acceso aos recursos socio laborais, desenvolver itinerarios individualizados e o desenvolvemento de prácticas laborais remuneradas. Diminuír a desigualdade de xénero existente no acceso ao emprego: fomentar a contratación laboral das mulleres que están na economía informal (coidados e traballo doméstico), facilitar a reincorporación ao traballo tras un período de inactividade polo coidado de familiares e diminuír a segregación horizontal das mulleres nas actividades onde están subrepresentadas.
  • Emprego público e compra pública ética. Polo que se incorporarán cláusulas sociais, criterios de compra ética e reservas de mercado na contratación por parte do Concello, primando a xeración de emprego de calidade, criterios de sustentabilidade e igualdade de xénero nas prácticas das empresas, entre outras medidas.
  • Colaboración e compromiso cívico das empresas. Quere implicar o tecido empresarial na consecución dun pleno emprego de calidade no marco da responsabilidade social empresarial e mellorar o procedemento de intermediación da Axencia Local de Colocación.
  • Fomento do emprendemento con especial incidencia na economía social. Visibilizar e sensibilizar sobre a economía social, facendo valer a súa importancia. Favorecer e fomentar o emprendemento como fórmula de inserción laboral, facilitando tamén o acceso a recursos económicos para colectivos con menores oportunidades.
  • Rede de axentes, coordinación e avaliación do plan. Os obxectivos son mellorar a coordinación e optimización dos recursos sociolaborais no ámbito municipal, potenciando o traballo colaborativo e promovendo unha rede local de recursos socio laborais, e mellorar a competencia do persoal técnico municipal e das entidades que forman parte da rede local polo emprego.