Creación de hábitos positivos e actitudes responsables de convivencia, de calidade de vida e medioambiental e, ante todo, de seguridade viaria